Fabrika metalne užadi Novkabel

Mapa sajta Mapa sajta

Bageri sa čeonom kašikom

Bager

Bageri kašikari imaju široku namenu u eksploataciji rudnih nalazišta (površinski kopovi) i izvođenju zemljanih radova (visokogradnja, melioraciona izgradnja, hidrogradnja, mostogradnja i dr.).

Bez obzira na vrstu bagera, zahtevi koji se postavljaju pred užad su veliki, jer je uže veoma često istovremeno izloženo velikim statičkim i dinamičkim opterećenjima uz znatno habanje. Najvećem opterećenju i trošenju je podvrgnuto uže za povlačenje i dizanje kašike a veoma odgovornu namenu ima i uže za držanje strele.

Namena na objektu: dizanje kašike

Područje prečnika užeta (mm)

 Prioritetna konstrukcija

Alternativa

do 24

6 x 19 + ČJ
sa žicama za popunu

6 x 31 + ČJ
vorington-sil

iznad 24 do 32

6 x 31 + ČJ
vorington-sil

6 x 36 + ČJ
vorington-sil

iznad 32

8 x 16 + ČJ
sa žicama za popunu

6 x 36 + ČJ
vorington-sil

Za držanje odnosno dizanje strele najčešće se primenjuje uže konstrukcije:

6 x 36 + ČJ vorington-sil

Katalog proizvoda Video prezentacije Kako poruciti uze

Aktuelnosti

Sajam Internation Trade Fair for Wire and Cable od 26. do 30. marta 2012. Düsseldorf Germany

Poseta sajmu: Kompanija Fabrika metalne užadi Novkabel d.o.o.

Proizvodnja pljosnatog užeta

Fabrika metalne užadi "NOVKABEL" d.o.o. jedina u regionu proizvodi specijalnu pljosnatu užad za izvozna postrojenja u rudarstvu.

Aktiviran najmoderniji web sajt iz oblasti metalne industrije

Pokrenuli smo moderan web sajt koji će pružiti sve informacije u vezi sa razvojem i proizvodnjom čelične užadi.