Fabrika metalne užadi Novkabel

Mapa sajta Mapa sajta

Bageri "dragline"

Dragline

Bageri kašikari imaju široku namenu u eksploataciji rudnih nalazišta (površinski kopovi) i izvođenju zemljanih radova (visokogradnja, melioraciona izgradnja, hidrogradnja, mostogradnja i dr.).

Bez obzira na vrstu bagera, zahtevi koji se postavljaju pred užad su veliki, jer je uže veoma često istovremeno izloženo velikim statičkim i dinamičkim opterećenjima uz znatno habanje. Najvećem opterećenju i trošenju je podvrgnuto uže za povlačenje i dizanje kašike a veoma odgovornu namenu ima i uže za držanje strele.

 Namena: 1. Uže kopanja

 Prioritetna konstrukcija

Alternativa

8 x 16 + ČJ
sa žicama za popunu

6 x 36 + ČJ
vorington-sil

 Namena: 2. Uže za dizanje kašike

Prioritetna konstrukcija

Alternativa

8 x 16 + ČJ
sa žicama za popunu

6 x 36 + ČJ
vorington-sil

 Namena: 3. Uže za drzanje odnosno dizanje strele

6 x 36 + ČJ
vorington-sil

Katalog proizvoda Video prezentacije Kako poruciti uze

Aktuelnosti

Sajam Internation Trade Fair for Wire and Cable od 26. do 30. marta 2012. Düsseldorf Germany

Poseta sajmu: Kompanija Fabrika metalne užadi Novkabel d.o.o.

Proizvodnja pljosnatog užeta

Fabrika metalne užadi "NOVKABEL" d.o.o. jedina u regionu proizvodi specijalnu pljosnatu užad za izvozna postrojenja u rudarstvu.

Aktiviran najmoderniji web sajt iz oblasti metalne industrije

Pokrenuli smo moderan web sajt koji će pružiti sve informacije u vezi sa razvojem i proizvodnjom čelične užadi.