Fabrika metalne užadi Novkabel

Mapa sajta Mapa sajta

ČETVOROKRAKE PRIVEZNICE

Nazad na PRIVEZNICE

Četvorokrake priveznice

 

STEPEN SIGURNOSTI 8

Četvorokrake priveznice

Dozvoljeno opterećenje pri obuhvatanju tereta podrazumeva se pri simetrično raspoređenom opterećenju

U slučaju da se između petlje i kuke koristi kao veza škopac, usvaja se kuka za jedan za jedan broj veća, zbog usklađivanja dimenzija kuke i škopca.

 

STEPEN SIGURNOSTI 6

Četvorokrake priveznice

Dozvoljeno opterećenje pri obuhvatanju tereta podrazumeva se pri simetrično raspoređenom opterećenju

U slučaju da se između petlje i kuke koristi kao veza škopac, usvaja se kuka za jedan za jedan broj veća, zbog usklađivanja dimenzija kuke i škopca.