Fabrika metalne užadi Novkabel

Mapa sajta Mapa sajta

KVALITET ČELIČNE UŽADI

U procesu izrade velika pažnja se posvećuje kvalitetu čelične užadi. Primenom posebnih tehnoloških metoda izrade užadi imaju i postojane karakteristike koje zadržavaju u uslovima normalne eksploatacije.

Kontrolu i održavanje kvaliteta obezbeđuje savremeno opremljena laboratorija za mehanička i hemijska merenja.

Čelična užad se ispituju u skladu sa propisima i standardima po kojima se vrši izrada i isporuka i za svako uže se vodi dnevnik ispitivanja. Uzorak svakog užeta i dnevnik ispitivanja čuva se tri godine.

Za svaku čeličnu užad, izrađenu prema standardu po kojem se vrši izrada i isporuka Fabrika Metalne užadi NOVKABEL daje Izjavu o kvalitetu čeličnog užeta. Čeličnu užad za opštu namenu i čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu na Izjavi o kvalitetu čeličnog užeta nose znak kojim se potvrđuje da karakteristike proizvoda odgovaraju zahtevima Naredbe o obaveznom atestiranju užadi za opštu namenu, odnosno Naredbe o obaveznom atestiranju užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu.

Kvalitet čelicne užadi

Katalog proizvoda Video prezentacije Kako poruciti uze

Aktuelnosti

Sajam Internation Trade Fair for Wire and Cable od 26. do 30. marta 2012. Düsseldorf Germany

Poseta sajmu: Kompanija Fabrika metalne užadi Novkabel d.o.o.

Proizvodnja pljosnatog užeta

Fabrika metalne užadi "NOVKABEL" d.o.o. jedina u regionu proizvodi specijalnu pljosnatu užad za izvozna postrojenja u rudarstvu.

Aktiviran najmoderniji web sajt iz oblasti metalne industrije

Pokrenuli smo moderan web sajt koji će pružiti sve informacije u vezi sa razvojem i proizvodnjom čelične užadi.